KARADENİZ
Giriş Tarihi : 30-11-2019 13:01

Kimyasal Gübreler çay ve fındığı yok etti hastalıklar arttı..

Rize İkizdere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Organik çay ve Toprak konusunda Çay üreticilerini bilgilendirmek amacıyla TEMA Temsilciliği ile ortaklaşa bir sunum gerçekleştirildi.

Kimyasal Gübreler çay ve fındığı yok etti hastalıklar arttı..

İlçe Halk Eğitim Müdürü Fatma Kalemci öncülüğünde TEMA Temsilcisi Nevzat Özer ‘in Kültür Merkezinde çoğunluğu kadınlardan oluşan çay üreticilerine yaptığı sunumda kimyasal gübreye dikkat çekildi.

Yeşil vadimiz organik gübre ile oluşmuştu 

Özer ’öncelikle binlerce yıldır bize ekmek veren toprağımızı korumalıyız. Rize olarak bahsedersek burada en büyük geçim kaynağı çay üretmek. Bölgede 1970 yılına kadar organik gübre kullanılırdı. Rize’deki bu yeşillik ve ormanlar kimyasal gübre ile olmadı. Bunlar asırlardır bitkisel doğal gübre ile üreyerek büyüdü ve sağlıklı bir şekilde ayakta.

Kimyasal gübre bizi öldürdü 

1990 lı yıllardan sonra daha fazla çay alırız ümidiyle hızla kimyasal gübre (Avrupa gübresi deniyor) kullanılmaya başlandı. Oysa bu gübre toprağımızı öldürüyor ve öldürdü. Toprak asitleşti. Topraktan içtiğimiz suya yediğimiz her şeye karışarak bölgede hastalıkların artmasına sebep oldu.

Çaykur kabül etti ancak kullanılıyor

Kimyasal gübrenin zararlarını en büyük temsilcimiz ÇAYKUR’da kabul ederek 1995’den sonra kullanılmamasını tavsiye etti. Buna rağmen bu kimyasal gübre kullanılmaya devam ediyor. Bugüne kadar kullanılan gübrenin yarısı organikleşti. Kimyasal gübre dünyada 150 yıldır kullanılıyor ama bu topraklar ve çevre binlerce yıldır ayakta.

Bu yeşillik için kimyasal gübre kullanılmadı. Hastalıklar böylesine fazla yoktu. Toprağa verilen kimyasal gübre topraktaki bütün canlıları yok etmekte oysa hiçbir canlı sebepsiz yaratılmamıştır. Toprağın içindeki canlıları da yaşatmak zorundayız. Yaşayan canlıları niye ellerimizle yok edelim.

Kimyasal Gübre yerine Organik gübre kullanalım. Rize’de 7 tane örnek bahçemiz var. Biz TEMA Vakfı olarak özel sektörle yaptığımız örnek Çay Bahçelerimizde hayli fazla verim aldık. Organik gübre, Dolamit kireci ve Çay artıkları kullandık. Toprak hava almalı bunun için çapalamalıyız. Çaylıkları çapalayalım1 dönümden 750 kg alınan yerin bitişiğinde bizim gübrelediğimiz bahçede 2750 kg çay elde ettik. Organik gübre vermek Kasım-Aralık ayları en uygun aydır. Çünkü üzerine kar yağdığında çok yararlıdır.

70-80 bin ton çay atığı 

Çay fabrikalarından yılda ortalama 70-70 bin ton çay çöpü denilen çay artığı çıkıyor. Bunu araştırarak çay gübresi olarak kullanmalıyız. Organik gübre verim artmada çok önemli hem de toprağı kazanmış oluruz’ dedi.

“Kimsayal gübre toprağı verimsizleştiriyor”

 Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz'in doğal asitli toprağının kimyasal gübre kullanımının yanı sıra aşırı yağış nedeniyle her yıl yıl daha da asitleştiğini ve toprağın sürekli olarak kalsiyum bakımından fakirleştiğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2015 yılında hizmete açılan Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Toprak Analiz Laboratuvarında analiz edilen 4 bin 602 toprak numunesinin sonuçlarına göre Trabzon İli 2019 Yılı Toprak Verimlilik Raporu hazırlandı. Buna göre, analizi yapılan tarım topraklarında yüzde 80,88 kireç miktarının, yüzde 65,27 organik madde miktarının, yüzde 32,09 fosfor miktarının ve yüzde 15,84 potasyum miktarlarının normalden düşük olduğu görüldü.

Kimyasal gübrelerin yer üstünden çok yer altında depolanıyor 

Bu rapor sonuçlarının acı bir tabloyu gösterdiğini belirten Bektaş “Yüzde 90 kalsiyum eksikliği gösteren, çok düşük pH'li asitli toprakta, fındık ve çay bitkisi, topraktaki temel bitki besin elementlerini yeterince alamayınca rekoltede ve kalitede gittikçe artan olumsuzluklar da kaçınılmaz oluyor. Dünya ölçeğinde yapılan çalışmalar uzun vadede toprağı daha verimsiz hale getiren kimyasal gübrelerin yer üstünden çok yer altında depolandığını, çevre kirlenmesine neden olduğunu ve insan sağlığını tehdit ettiğini göstermektedir.

Çay ve fındık yok oluyor 

Doğu Karadeniz Bölgesi topraklarında kimyasal gübre kullanımına dayalı, sürdürülebilir, verimli ve kaliteli, rekabetçi fındık ve çay üretimi mümkün gözükmemektedir. Dünya piyasalarında fiyat belirleyici olabilmek için birim alandaki fındık, çay üretimini ve kalitesini artırmak zorundayız. Bu da ancak bozuk toprağın asitleşme derecesini belirleyen pH haritalarını yapmak, aşırı asitli toprakların kireçleme ile düzeltilmesini sağlamak ve iyi bir toprak yönetim anlayışının geliştirilmesiyle mümkündür. Başta üniversiteler olmak üzere ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa yürütebileceği ‘bölgesel sağlıklı bir toprak yönetim modeli' çalışmasına bilinçli çiftçinin yanında devletin sürekli ve etkin desteği hayati önem taşıyor” dedi.