RİZE
Giriş Tarihi : 17-09-2020 15:48   Güncelleme : 17-09-2020 15:48

Aşkale-Rize Demiryolu Projesi Samsun Sarp Demiryolu Projesi ile Birleşince Ekonomik Olarak Son Derece Önemli Bir Karar Olacak

TMMOB Şehir Plancıları Odası Rize İl Temsilcisi İsmail Hakkı Sandıkçı, Aşkale-İyidere demiryolu projesinin hem demiryolunun geçebileceği güzergâh hem de bağlanacağı liman açısından doğru bir karar olduğunu söyledi.

Aşkale-Rize Demiryolu Projesi Samsun Sarp Demiryolu Projesi ile Birleşince Ekonomik Olarak Son Derece Önemli Bir Karar Olacak

TMMOB Şehir Plancıları Odası Rize İl Temsilcisi İsmail Hakkı Sandıkçı, bölgede yapılacak yatırımların mikro milliyetçiliğin önüne geçmesi gereken bölgesel devlet yatırımları olması gerektiğini ve bölgedeki tüm illerin beslenebileceği en doğru yer seçim kararına göre yatırımlar yapılması gerektiğini kaydederek bu kapsamda Aşkale-Bayburt-Rize demiryolu hattı projesinin en doğru bir proje olduğunu ifade etti. Rize İl Temsilcisi Sandıkçı, ayrıca, Aşkale-Bayburt-Rize demiryolu projesinin Doğu Karadeniz Bölgesindeki tüm kıyı kentleri için önemli bir yatırım olan Samsun-Sarp Demiryolu Projesi ile birleşmesiyle ekonomik olarak da son derece önemli bir karar olacağını söyledi.

Rize kamuoyundan çok olumlu tepkiler alan Aşkale-İyidere demiryolu projesinin TMMOB Şehir Plancıları Odası Rize İl Temsilciliği olarak kendilerini de oldukça memnun ettiğini kaydeden Şehir Plancıları Odası Rize İl Temsilcisi İsmail Hakkı Sandıkçı, şunları kaydetti: “’Demiryolu memleketin tüfekten, toptan daha mühim bir emniyet silahıdır’ sözüyle demiryollarına olan inancını gösteren Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte özellikle doğu illerine olan bağlantıların artırılması için yoğun çaba sarf etmiştir. Ancak ölümünden sonra bu çaba devam ettirilmemiş ve bir memleketin medeniyet göstergelerinden birisi olan demiryolu konusunda memleketimiz gerekli yatırımı alamamıştır. Bu bağlamda demiryolu ile yapılan ve yapılacak olan her türlü yatırım bu ülkenin ekonomisine büyük bir katma değerdir.

Yatırım maliyeti en yüksek ulaşım biçimlerinden biri olan demiryolları, taşımacılık maliyeti açısından ise denizyollarından sonra en düşük maliyete sahiptir. Bu nedenle demiryollarının ağları döşenirken güzergâh fizibilitesinin en doğru analitik tekniklerle yapılması esastır. Zira bu yatırımlar heba edilemeyecek kadar büyük bir milli servettir. Bölgemizde uzun yıllardır konuşulan Samsun-Sarp Demiryolu projesi Doğu Karadeniz Bölgesindeki tüm kıyı kentleri için önemli bir yatırım olacağı kuşkusuzdur ancak kıyının iç kesimlerle bağlantısını sağlayacak bir demiryolu projesinin varlığı ekonomik olarak da son derece önemli bir karar olacaktır.

İlimizde yakın zamanda yatırım kararı alınan ve yapımına başlanacak olan İyidere Lojistik Merkezin uluslararası ölçekte bir yatırıma dönüştürülmesi için buradaki limanın demiryolu bağlantısı ile beslenmesi gerekir. Trabzon ili böyle bir liman büyüklüğüne sahip olmamasına rağmen uzun yıllardır ısrarla üzerinde durduğu Erzincan-Trabzon demiryolu projesinin hayata geçirilmesi için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu tip yatırımlar mikro milliyetçiliğin önüne geçmesi gereken bölgesel devlet yatırımları olmalı ve bölgedeki tüm illerin beslenebileceği en doğru yer seçim kararına göre yatırımlar yapılmalıdır. Bu bağlamda kamuoyuyla paylaşılan projenin hem demiryolunun geçebileceği güzergâh hem de bağlanacağı liman açısından doğru bir karar olacağı kanaatindeyiz. Sonuç olarak yatırım maliyeti ve yer seçim kararı açısından alınan bu kararın ivedilikle yatırıma dönüştürülmesini bekliyoruz. “