Aktüel
Giriş Tarihi : 14-01-2022 20:42   Güncelleme : 14-01-2022 20:42

İslam'da anal ilişki haram mı? İslam'da anal ilişki caiz mi?

Önde gelen ilahiyatçı yazarlardan Ali Rıza Demircan, yaklaşık 12 bin kişinin “Eşler arasında anal ilişkisi haram mıdır? Haramsa karşılıklı rıza ile yapılırsa helâl olur mu?” sorusuna yanıt almak için kendisine ulaştığını söyledi. Demircan bu konunun hem televizyon programları hem de Takvim gazetesindeki yazıları nedeniyle aldığı binlerce soru arasında ilk sıraya giren sorulardan biri olduğunu kaydetti.

İslam'da anal ilişki haram mı? İslam'da anal ilişki caiz mi?

İslam dininin erkek erkeğe ve kadın kadına cinsel ilişkiyi haram kıldığı gibi, kadın eşe anüs ilişkiye girilmesini de yasakladığını, haram kıldığını belirten Demircan’ın, Takvim gazetesinde bugün (3 Aralık 2010) yayımlanan yazısının tam metni şöyle:

 

 

Eşler arasında anal ilişkisi haram mıdır? Haramsa karşılıklı rıza ile yapılırsa helâl olur mu?

Dindar görünümlü çevreden de yöneltildiği ve bazı dergilerde onaylayıcı yazılara yer verildiği için bu soruyu cevaplama gereğini duydum. İslâm Dini erkek erkeğe (homoseksüellik) ve kadın kadına (sevicilik) cinsel ilişkiyi haram kıldığı gibi, kadın eşe anüs ilişkiye girilmesini de yasaklamış; haram kılmıştır.

Bu yasaklama, kişinin kendi karısını da, yabancı kadınları da içine almaktadır.

Bu yazımızda açıklanmak istenen, kişinin kendi eşi ile anal ilişkisidir.

Yasaklayıcı âyet Yüce Allah Kur'ân-ı Kerîm'de kadınlara ancak döl yatağı olan üreme organlarından ilişkiye girilebileceğini şöylece açıklamaktadır: "Kadınlarınız sizin tarlanız; ürün alabileceğiniz eşlerinizdir. O halde ürün verici ön organlarından dilediğiniz gibi ilişkiye girin.

Nefisleriniz için (besmeleyi, şeytandan Allah'a sığınmayı ve sevişmeyi) öne alın. Allah'ın emirleri ve yasaklarına aykırılıktan da korunun. O'nun huzuruna varacağınızı da bilin. (Ey Peygamber! Âdet halinde ve arka organdan ilişki gibi haramlardan korunan) müminleri müjdele."

Bakara Sûresi'nin anlamını sunduğumuz bu iki yüz yirmi üçüncü âyeti, kadınları "hars"; ekim alanına benzetmekte ve bu ekim alanına istenilen yöntemle gelinilebileceğini açıklamaktadır.

Kadının ekileni bitirici alanı rahimi olduğu için, âyet arka organdan ilişkiyi yasaklamaktadır.

Ancak üzerinde durduğumuz bu haramın daha açık delillerini bu âyeti yorumlayan hadislerle, arka organdan teması doğrudan yasaklayan hadisler oluşturmaktadır.

Yasaklayıcı hadisler Peygamberimiz şöyle buyururlar: Şüphesiz Allah gerçeği bildirip emretmekten geri durmaz; Kadınlara arka organlarından ilişkiye girmeyiniz.

-Allah şanını artırsın Allah'ın Resûlü Peygamberimiz diğer hadislerinde de şöyle buyurur: "Karısına arka organından ilişki kuran kişi melundur; Allah'ın rahmetinden uzaktır." "Karısına arka organından ilişkiye giren kişiye Allah rahmet nazarıyla bakmaz."

Anal ilişki, küçük eşcinselliktir Allah'ın Resûlü Hz. Muhammed'in dilinde "küçük eşcinsellik" şeklinde geçmekte olan yaratılış düzenini bozucu bu fiil, açık bir cinsel haramdır.

Kur'ân ve Sünnet'in özünü kavrayamayan bazı zümrelerin, Bakara sûresinin 223. ve Hıcr sûresinin 71. âyetlerinin anlamlarını çarpıtarak bu açık ve sonuçları yıkıcı ve üzücü haram üzerindeki mubahlaştırıcı görüşleri kültürel bir cinâyettir.

Kur'ân ve Sünnet'le yasaklanan ve sahâbe bilginleri ile birlikte her asrın İslâm bilginlerinin ittifakıyla haramlığı onaylanan bu sadizmî fiilin bağımsız haramlığı yanında en büyük sakıncası, erkek erkeğe ve kadın kadına ilişkilere de yol açmasıdır.

Allah'ın Resûlü, Hz.Muhammed homoseksüelliğin tarihî kaynağını oluşturan Lût toplumunda, homoseksüelliğin kadınlardan erkeklere geçiş yaptığını şöylece açıklamaktadır: "Lût toplumunda homoseksüellik erkekler arasında başlamadan kırk yıl önce kadınlara yönelik olarak başladı."

Yaratılış düzenini bozarak kadınlara arka organlarından yaklaşan bu ilâhi yasa tanımaz insanlar, doğal ve helâl yoldan ilişkinin meşrû tatmin yollarını tıkadıkları için, büsbütün bozulmuşlar, erkekleri erkeklerine ilişirken, kadınları da kadınlarına yönelmiştir.

Homoseksüellerin karılarının sevici olmalarından daha doğal ne olabilir?

Anal ilişki karşılıklı rıza ile helâl olmaz İnsan doğasının da ret ettiği bu ilâhî haramı eşler arzu etseler de yapamazlar. Çünkü insanların arzusu ve onayı haramı helâl kılmaz. Bu fiili, haram olduğunu bilerek veya içtihat yanılgısı ile helâl olduğuna inanarak yapmak, kişiyi yalnızca günahkâr kılar.

Tövbe edilerek aklanılabilir. İnkârdan kaynaklanan bir yaklaşımla helâl görmek ve saygı duyulması gereken bir insan hakkı olarak değerlendirip yapılabilir bulmak ise kişiyi kâfir kılar.

Peygamberimiz "Kadınlarına arka organlarından ilişkiye giren kişi kâfir olur." buyurarak bu gerçeğe dikkatlerimizi çekmiştir. Kâfirler ise ebedî Cehennemliktir.

Arka organından ilişkiye girilen veya buna zorlanan kadın İslâm Hukuku'na göre yargıya gidebilir. Kocaya yargı yoluyla ceza verilir ve bu filini sürdürmek isteyen kocanın karısı ile evlilik ilişkisi hukuken sona erdirilir.

Bilinen bir gerçek olduğu için, kadınlarla bu tür ilişkinin sindirim aygıtını doğal işlevini yapamaz hale getirici ve AİDS gibi öldürücü hastalıkları bulaştırıcı sağlığa ilişkin

zararlarını açıklama gereğini duymuyoruz.