Aktüel
Giriş Tarihi : 14-10-2021 10:25   Güncelleme : 14-10-2021 10:25

İYEP ne zaman başlayacak 2021? İYEP sınavı ne zaman? MEB açıkladı: İYEP uygulama takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden "İlkokullarda Yetiştirme Programı" ile ilgili araştırmalar iyice arttı. Yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik...

İYEP ne zaman başlayacak 2021? İYEP sınavı ne zaman? MEB açıkladı: İYEP uygulama takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) matematik ve Türkçe derslerinden yeterli kazanımları edinemeyen öğrenciler için başlatılan İlkokullarda Yetiştirme Programı'na (İYEP) ile ilgili son durumu bir araya getirdik...

İYEP NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA)'nın uygulanması 11-15 Ekim 2021 arası, program ise 18 Ekim 2021’de başlayacak.

İYEP UYGULAMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 yılına dair İYEP uygulama takvimini paylaştı. Ebeveynler, İYEP nedir ve ne işe yarar sorguluyor. İşte İYEP programı hakkında merak edilenler...

 

Birçok ebeveyn İYEP ne demek sorusunu merak ediyor.

2018-2019 eğitim öğretim yılında 3 ve 4. sınıflara; 2019-2020 yılından itibaren sadece 3. sınıflara uygulanacaktır.

İlkokul 3 ve 4. sınıflarına devam eden, Türkçe ve matematik derslerinde İlkokullardaki yerleştirme programı üzerinden kazanım edinemeyen öğrenciler için bir gelişme programı olan İYEP takvimi MEB tarafından duyuruldu.

İYEP NEDİR, AMAÇLARI?

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), ilkokulların 3. sınıflarına devam eden, önceki eğitim - öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe dersi öğretim programındaki temel beceriler ile matematik dersi öğretim programındaki öğrenme alanlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin eksik öğrenmelerinin giderilmesini, psikososyal alanda da desteklenmesini amaçlayan bir tedbir programıdır.

Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde İYEP kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve öğrenme yaşantıları planlamak,

Öğrencilerin psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak, sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek,

Akademik başarısızlıktan kaynaklanan devamsızlıkların önüne geçmek, programa dâhil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak,

Sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamaktır.

İYEP BAŞVURU ŞARTLARI, KİMLER BAŞVURULABİLİR?

İlkokulların 3. sınıflarına devam edip özel eğitime ihtiyaç duymayan öğrencilerden;

Program kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler,

Sığınmacı, göçmen, göçer ve yarı göçer ailelerin çocukları,

Geçici koruma altındaki çocuklar,

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları gibi dezavantajlı öğrenciler İYEP’in hedef kitlesini oluşturmaktadır.

İYEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İYEP'e dâhil edilecek öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından ekim ayının 2. haftasında ÖBA uygulanarak belirlenecektir. ÖBA'nın uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmen yönergeleri formu kullanılacaktır.

ÖBA’ya öğrencilerin verdiği cevaplar, öğrencinin kendi sınıf öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülüne işlenecektir. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülünden, modül seviyeleriyle birlikte programa dâhil edilen öğrenci listesi, okul yönetimi tarafından alınır.