RİZE
Giriş Tarihi : 03-05-2021 14:54   Güncelleme : 03-05-2021 14:54

Mimarlar Odası’ndan İşkencedere Vadisi Açıklaması

TMMOB Mimarlar Odası, Rize İşkencedere’de açılması planlanan taş ocağı ile ilgili bir açıklama yaparak, “Herhangi bir kamu yararı sağlamayan bu proje ile yaşam alanlarının talan edilmesine karşı, kamuoyunu duyarlı olmaya ve destek olmaya çağırıyoruz.” dedi.

Mimarlar Odası’ndan İşkencedere Vadisi Açıklaması

TMMOB Mimarlar OdasıRize İşkencedere’de kurulması planlanan taş ocağı ile ilgili bir açıklama yaptı. “İkizdere, İşkencedere Vadisi’nde taş ocağına hayır!” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“UNESCO tarafından dünyada korunması gereken 254 vadi listesine eklenen doğal sit alanı Rize İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde kurulmak istenen taş ocağına karşı yöre halkının bir aydır sürdürdüğü doğa ve yaşam kaynaklarını koruma direnişi, jandarma eşliğinde getirilen iş makineleri ile bastırılmaya, gözaltılarla yöre halkı yıldırılmaya çalışılmaktadır.

Rize’nin İkizdere Vadisi Cevizlik köyünde açılması planlanan ve 16 milyon tona yakın taşın alınacağı bazalt ocağından sağlanacak malzeme İyidere Lojistik Merkezi ve Limanı yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde ve bölgedeki yol yapımı projelerinde kullanılacak.

Cevizli ve Şimşirli köylerinin sınırlarında, birbirine bakan iki yamaç orman arazisinde projelendirilen taş ocaklarına verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptali için yöre halkı 17.Mart.2021 tarihinde dava açtı. Ancak yargı süreci devam ederken, bütün ülke genelinde olduğu gibi, burada da iş makineleri alana girdi.

75 yıl faaliyette kalması beklenen taş ocaklarının her birinden yılda 15.724.800 ton malzeme çıkarılması planlanıyor. Bu, tamamı gürgen, kayın ve akçaağaç vb. gibi türlerin ağırlıklı olduğu ormanlardan oluşan yaklaşık 2 bin dekarlık alandan yılda toplam 31.449.600 ton taş çıkarılacağı anlamına geliyor.

İkizdere Vadisi'nin kollarından olan İşkencedere Vadisi içerisinde nadir ve hassas türleri de barındıran zengin bir ekosistem ve tür çeşitliliği mevcut. Taş ocakları, çevre ve insan sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra, bölgenin sahip olduğu doğal değerlerin ve yaban hayatın kaybolmasına da neden olacaktır. Karadeniz’in en önemli doğal alanlarından birisi olan İkizdere’de bu nadir ekosistem yok edilecektir. Ayrıca, İkizdere’deki iki ayrı orman arazisinde orman örtüsünün yok edilip, yüzey toprağının da sıyrılmasıyla birlikte, son yıllarda yanlış imar politikalarından kaynaklanan sellerin ve afetlerin yoğunlaştığı bölgede yeni sel ve heyelan alanlarının yaratılmasına neden olacaktır.

Bölgede yürütülecek açık ocak işletmeciliği ile patlamalardan dolayı meydana gelecek titreşim, gürültü, toz oluşumu, bitkisel üst örtü toprağının sıyrılması, yeraltı su tabakasında bozulmalar, görsel kirlilik, heyelan riskinin tetiklenmesi, yaşam kalitesi sorunları gibi birçok olumsuz etki, İkizdere Vadisi’ne ve bütüncül, doğal yaşam alanına zarar verecek, organik çay üretimi, büyükbaş hayvancılık ve arıcılık gibi bölge halkının geçim kaynaklarını olumsuz etkileyecek ya da sonlandıracaktır.

Herhangi bir kamu yararı sağlamayan bu proje ile İkizdere halkının yaşam alanlarının talan edilmesine karşı, kamuoyunu bu doğa ve sağlıklı yaşam direnişi karşısında duyarlı olmaya ve destek olmaya çağırıyoruz.”